Kontakt:


BNI Sp. z o. o.

Ul. Wyścigowa 42

53-012 Wrocław

NIP 899-279-74-53

REGON 365342960

KRS 0000635381Tel.: +48 71 333-64-03

E-Mail: info@bni.wroclaw.pl