Inwestor zastępczy:


 • Monitorowanie procesu przygotowania projektu
 • Kontrola przebiegu prac projektowych
 • Kontrola i optymalizacja kosztów inwestycji
 • Prowadzenie rozliczeń budowy
 • Przygotowanie kosztorysów budowlanych, inwestorskich i powykonawczych
 • Kontrola założeń budżetu inwestycji
 • Protokolarne odbiory finansowo-rzeczowe
 • Kontrola kosztorysów wykonawców
 • Prace projektowe
 • Doradztwo w sprawach techniczno-budowlanych
 • Udział w wyborze wykonawców oraz nadzór nad wykonawcami
 • Kontrola jakości wykonanych prac oraz ich zgodności z projektem i obowiązującymi przepisami
 • Zapewnienie stanowisk Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
 • Zapewnienie nadzoru przez Inspektorów branżowych
 • Doradztwo formalno-prawne w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę oraz przygotowania dokumentacji powykonawczej i zakończenia inwestycji (zgłoszenia lub pozwolenia na użytkowanie, a także innych niezbędnych dokumentów)

Nadzór inwestorski:


 • Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
 • Kontrola przestrzegania przepisów BHP na budowie
 • Kontrola zgodności wykonanych prac z projektem, obowiązującymi przepisami i normami oraz Prawem Budowlanym
 • Kontrola harmonogramu prowadzonych prac
 • Nadzór nad wszystkimi etapami procesu inwestycyjnego
 • Odbiory prac zanikających
 • Protokolarne odbiory finansowo-rzeczowe, pośrednie oraz końcowy
 • Kontrola założeń budżetu inwestycji

Ekspertyzy budowlane:


 • Ekspertyzy w zakresie konstrukcji zabytkowych
 • Ekspertyzy w zakresie przepisów p.poż.
 • Ekspertyzy rzeczoznawców budowlanych
 • Porady z zakresu przepisów Prawa Budowlanego